top of page
  • Ester

Societat Catalana de Musicologia


Molt contenta que la Societat Catalana de Musicologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, m'hagi convidat a impartir una conferència sobre el tema de la meva recerca, la compositora i pedagoga Narcisa Freixas.

Tindrà lloc dimarts 19 de març de 2019 a les 18.30h.

Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona. Telèfon +34 933 248 581.

http://blogs.iec.cat/scmus/2018/12/17/cicle-de-conferencies-2019-de-la-scmus/

I també pendent de la propera aparició del 12è número de Revista Catalana de Musicologia corresponent a l’any 2019, on hi signo un article sobre l'obra pianística de Narcisa Freixas.

#SocietatCatalanadeMusicologia #InstitutdEstudisCatalans #NarcisaFreixas #piano #música

141 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page