top of page
  • Jordi Gargallo

Una experiència alliçonadora


Un país que es vol dir lliure ha de preservar, i mantenir, la seva història, no tant sols la present sinó també la passada, que per això és història. Val a dir això per el magnífic treball portat a terme per la pianista Ester Vela a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu (Barcelona).

A finals de juny, i amb col·laboració de la direcció del Centre, oferí als alumnes de l'escola un concert que ha representat un laboriós i meticulós treball de recerca sobre la compositora i pedagoga catalana Narcisa Freixas (1859-1926) i que comptà amb la presència de la neta d'aquesta.

Fa pocs anys l'Ester ja va organitzar, com a final de curs a la mateixa escola, un concert en el que els deixebles participaven com a cor cantant les cançons que la Narcisa feia per el nens amb el seu gran projecte de portar la música a les escoles convençuda de que aquesta formació cultural donava, a mirall d'altres països europeus, un nivell cultural i humà al poble del futur. D'aquell acte ja en vàrem donar informació degudament meravellant-nos de veure com aquells nens i nenes de diferents procedències ètniques cantaven aquelles precioses cançons.

En aquesta ocasió ha anat més enllà doncs, a més d'aprofundir en la part històrica i biogràfica de la Narcisa Freixas, ha interpretat una substancial part de la seva producció, a més de l'estrictament infantil, mostrant clarament la qualitat musical d'aquesta compositora, per altra banda fins fa molt poc prou desconeguda musicalment.

Aquest treball s'ha suportat amb la projecció d'imatges històriques de la compositora, de les seves obres i del seu entorn històric així com la locució dels textos de moltes de les cançons que s'interpretaven.

Cal demanar a l'Ester Vela a prosseguir amb aquest treball tant ben elaborat, i interpretat, doncs representa un gra més, jo diria que un bon roc, per retrobar d'on venim i on volem anar per engrandir el nostre poble.

Jordi Gargallo, Vibracions, set.2016, revista de l'Associació musical de Mestres directors

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page